Adresas: 
Gimnazijos g. 3, Biržai
Tel.: 450-31139

El. paštas: 
geniukai@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.darzelis-genys.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Biržų r. sav.
Ugdymo programos
  • Į vaiką orientuotas ugdymas nuo gimimo iki trejų metų 2001, Vilnius
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa 1997, Vilnius.
  • „Po Tėviškės dangum“ ( etninio ugdymo gairės vaikams) 1995, Vilnius.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2006, Vilnius.


Nuo 2007 m. rugsėjo 1 dienos ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Biržų lopšelio- darželio „Genys“ pedagogų sukurta „Ikimokyklinio ugdymo programa“. Lopšelis-darželis nuo 2008 – 2009 m.m.dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.Jos tikslas pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių, bei sunkumo įveikimo gebėjimų. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMM.

 

Papildomo ugdymo užsiėmimai

Logopedinės pratybos;
Dainavimas, muzikavimas lietuvių liaudies instrumentais;
Juostų pynimas;
Karpinių karpymas;
Šokiai (mokestį moka tėvai).